‘Wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van ADHD?’

Vaak wordt mij gevraagd: ‘Wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van adhd?’
En meestal hebben die vraagstellers bij zichzelf of hun kind een vermoeden van adhd en zijn ze die 18 gedragssymptomen tegengekomen uit de DSM-V *.
=

Wat de belangrijkste kenmerken van ADHD zijn?
Als je dat aan mij vraagt, dan kan ik alleen een ongewoon antwoord geven.

Dan kan ik alleen maar vertellen wat de belangrijkste kenmerken van mensen met ADHD zijn.

Ik heb nu negen jaar als coach met mensen met adhd.
En daarnaast begeleid ik ook mensen met add, angst en depressie. En ook bij hen herken ik deze kenmerken.

Hou je vast!
Ga er even bij zitten.
En laat diep tot je doordringen wat ik hier zo dadelijk ga beweren.
Want de vier kenmerken die ik hier zal noemen, staan niet als zodanig in de DSM vermeld. Het zijn algemene kenmerken van mensen met ADHD.
=

DE VIER HOOFDKENMERKEN VAN MENSEN MET ADHD
De vier kenmerken van adhd – en vrijwel elke andere psychische kwaal – zijn volgens mij de volgende:
=
1 – GEVOELIG VOOR SUGGESTIES
Deze gevoeligheid voor suggesties noemen sommigen ‘hypnosegevoeligheid’. Het is een kwaliteit die je vooral bij vriendelijke en zachtaardige mensen tegenkomt bij wie ambitie en competitie meestal niet de eerste en sterkste neiging is. Deze mensen zijn gevoelig voor prikkels, niet omdat er teveel prikkels zijn maar omdat ze gemakkelijk bestuurd worden door prikkels die een bepaalde kracht hebben en die herhaald worden.
=

2 – VECHTEN
Mensen met psychische symptomen vechten met de wereld en vooral met zichzelf. Ze vechten tegen hun gedachten, hun gevoelens, hun gedrag en hun omstandigheden.
In alle gevallen gaat enorm veel energie verloren aan strijd.
En dat doen ze niet met opzet. Ze zijn zo gemaakt; het vechten is het gevolg van onze maatschappij waarin ambitie en competitie onvermijdbaar zijn.

=

3 – TE GROTE STAPPEN ZETTEN
Als je overvallen wordt door psychische symptomen, dan wil je daar zo snel mogelijk vanaf. Dat is logisch. Bovendien ben je in zulke situaties terechtgekomen zonder dat je er iets aan kon doen. En dat voelt gewoon k**. Dus ga je vaak te grote stappen dromen en zetten en raak je logischerwijs snel gefrustreerd omdat het geplande resultaat uitblijft. Door het nemen van te grote stappen zie je veel belangrijke dingen over het hoofd.
=

4 – GEVANGEN IN DENKEN
Mensen met psychische symptomen zitten gevangen in hun denken. Net als iedereen in een moderne maatschappij. Vrijwel iedere volwassene benadert de werkelijkheid via het denken.
Bij mensen met psychische problemen echter lijkt de samenhang, harmonie en effectiviteit van het supersnelle denken meer dan gemiddeld afwezig.

Nou, waarschijnlijk vind je dit een absurd kenmerk.
Misschien denk je zelfs dat dit echt regelrecht onzin is.
Dat klopt als je niet weet dat je als volwassene ook kunt stoppen met denken (zonder dood te gaan!).
Dat klopt ook als je vindt dat niet-denken onmogelijk is of saai.
Dat klopt ook als je niet weet hoe je die stroom van gedachten kunt kalmeren en stoppen.

Maar ik weet het zeker: zonder denken kun je geen problemen ervaren.

 

COACHTRAJECT
Het kenmerk ‘vechten’ is voor mij het eerste praktische aandachtspunt in het begeleiden van mensen met een probleem. Het is heel gemakkelijk om mijn ‘coachees’ te laten ontdekken waar en wanneer ze aan het vechten zijn en dát ze inderdaad aan het vechten zijn.
Gek genoeg hebben mensen dat vaak niet meer door, zo gewend zijn ze er al aan geraakt.
Ik durf zelfs van een vecht-gewoonte te spreken. Of een vecht-verslaving.

En vervolgens beschik ik over allerlei vriendelijke technieken en methoden om deze over het algemeen liefdevolle mensen te laten ervaren hoe fijn de eigen levenservaring wordt wanneer het vechten voor even verdwijnt.
=

WIL JIJ OOK ONTDEKKEN HOE DEZE VIER KENMERKEN VOOR JOU WERKEN?

E-mail me en vraag een wederzijds vrijblijvend kennismakingsgesprek aan tegen een symbolische prijs (zie tarieven).

 

*
De afkorting DSM staat voor ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’.
Het is een handboek dat in wereldwijd overleg door psychiaters is samengesteld.
De bedoeling ervan is om eenduidigheid en zorgvuldige ordening te bieden in het beschouwen van psychische aandoeningen.

Het woord ‘diagnostic’ verdient je aandacht!
Psychiater Menno Oosterhoff er al op heeft gewezen dat het woord “diagnostic” vertaald dient te worden met ‘classificatie’ en niet met diagnose. De DSM is dus een classificatie-handboek voor psychiaters. En dus absoluut geen boek om zelf je eigen kwalen en lasten te bepalen!